Bij spoed! Als iedere seconde telt: 112

Voor spoedgevallen tijdens onze openingstijden (werkdagen van 8.00 – 17.00 uur),
bel 020  41 83 097 en kies ‘9’.

Buiten openingstijden kunt u binnen 1 minuut bepalen of u naar de dokter moet door hier te klikken.
U krijgt dan direct advies.
Als nodig, belt u in geval van spoed daarna de huisartsenpost: 088 00 30 600.

Openingstijden SAG-Zeeburg: 
Maandag t/m vrijdag, van 8.00 – 17.00 uur.


SAG Gezondheidscentrum Zeeburg
C. van Eesterenlaan 313
1019 KT Amsterdam
Telefoon: 020  41 83 097

E-mail: info-zeeburg@sag-amsterdam.nl (NIET voor het maken / afzeggen van afspraken en NIET voor medisch inhoudelijke zaken. Dit kan via MijnSAG(-app).


Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra maakt geen gebruik van faxdiensten.